Rejestracja nowego Uczestnika w Systemie GS1

  • 1 Wnioskowany GLN
  • 2 Dane Firmy
  • 3 Reprezentacja
    i Wnioskujący
  • 4 Profil
    działalności
  • 5 Ankieta
  • 6 Podsumowanie
    i opłaty

Wniosek o przyznanie pojedynczego numeru GLN (EDI)


Należna opłata

98,40 zł brutto (80,00 zł netto + 23% VAT)

Wypełnij wszystkie wymagane pola w celu naliczenia opłaty
Opłata rejestracyjna brutto: 49,20 zł
Opłata roczna brutto: 49,20 zł

Obowiązujący cennik