Rejestracja nowego Uczestnika w Systemie GS1

 • 1 Wnioskowane numery
 • 2 Dane Firmy
 • 3 Reprezentacja
  i Wnioskujący
 • 4 Profil
  działalności
 • 6 Podsumowanie
  i opłaty

Wniosek o przyznanie GTIN-8

Należna opłata


Wypełnij wszystkie wymagane pola w celu naliczenia opłaty

Obowiązujący cennik


Szczegóły znakowanego produktu
Nazwa produktu Usuń